MIS Navigator

Un „instrument de navigare” către cele mai importante rapoarte și printuri, pentru a informa utilizatorul cu privire la scopul și conținutul acestora cu imagini și exemple orientative. Ele sunt clasificate în funcție de rolurile și tipurile de sarcini ale utilizatorilor. Rolurile au fost definite pe baza responsabilităților corporative clasice, de ex. CEO, CFO, etc., în timp ce sarcinile au fost împărțite în 5 categorii (Contracte contabile, Contabilitate oficială, Audit zilnic, Pregătire Proceduri și Control de Supraveghere). Utilizatorul poate îndeplini mai multe roluri simultan sau poate solicita informații pentru mai multe fluxuri de lucru.