Θεσσαλονίκη 07/07/2017

Σκοπός:

Η εκμάθηση κατασκευής Dashboards για εύκολη καθοδήγηση των χρηστών σε διάφορες ροές εργασίας (home-pages) και για χρήση σε reporting υψηλού επιπέδου (dashboard analytics) με διαδραστική λογική.

Για την εκπαίδευση αυτή θεωρείται προαπαιτούμενη η γνώση της βασικής δομής και λειτουργικότητας του συστήματος καθώς και εργαλείου ορισμού όψεων.

 

Περιεχόμενα :

  • Dataset designer (queries, in memory operations, groupings, unions, expressions, running totals)
  • Runtime functions (object related functions, send mail, print, export to Power Point)
  • Dashboard structure (panels, tabs, option buttons)
  • Dashboard objects (charts, grids, gauges, tooltips, links, search, colors, geo maps, scorecards, labels, selectors, scales)
  • Advanced techniques (invokes, in-memory filtering, additive filtering, selected row handling, αυτοματισμοί)

 

 

Απευθύνεται σε:

Στελέχη Διεύθυνσης Πληροφορικής

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Θεσσαλονίκη 07/07/2017

 

Διάρκεια εκπαίδευσης: 7 ώρες Xώροι διεξαγωγής:

Θεσσαλονίκη: Αντ. Τρίτση 21, Πυλαία

 

Κόστος ανά συμμετοχή:

Με φυσική παρουσία 300€

Απομακρυσμένα 200€

 

Δυνατότητα παρακολούθησης:

Με φυσική παρουσία

Απομακρυσμένα (Webinar)

 

 

  • Για δύο ή περισσότερες συμμετοχές στο ίδιο εκπαιδευτικό σεμινάριο παρέχεται έκπτωση 25% (από τη δεύτερη συμμετοχή).

 

  • Παρέχεται επιπλέον 20% έκπτωση στα παραπάνω, εφόσον έχει γίνει Προεγγραφή και Εξόφληση 15 ημέρες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού σεμιναρίου και για τρεις (3) ή και περισσότερες συμμετοχές.

 

  • Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Entersoft, μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ, τμήμα ΛΑΕΚ. Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης προγραμμάτων μπορεί να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το http://laek.oaed.gr.