Θεσσαλονίκη 06/10/2017

Σκοπός:

Η εκμάθηση των μηχανισμών ενημέρωσης, παρακολούθησης και ανάγνωσης του Cash Flow μέσα από το σύστημα.

 

Περιεχόμενα :

  • Διαμόρφωση και παρακολούθηση των χρηματικών εισροών και εκροών (Cash Flow) στο σύστημα
  • Σύνδεση του Προϋπολογισμού με το CASH FLOW (προβλέψεις χρηματοροών από όλο το ανεκτέλεστο τμήμα του προϋπολογισμού)
  • Τρόπος επέμβασης στις εγγραφές προβλέψεων Χρηματοροής
  • Ποιοτική ανάλυση του CASH FLOW ανά «πηγή» εισροών και εκροών, που οδηγεί στην πιθανή βελτιστοποίηση των σημαντικών για τη ρευστότητα πηγών
  • Εναλλακτικές μορφές του CASH FLOW (κατά ημέρα, μήνα, τραπεζικό λογαριασμό, πηγή χρηματοροής κ.λπ.

 

Απευθύνεται σε:

Key users, Στελέχη Οικονομικής και Εμπορικής Διεύθυνσης

 

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Θεσσαλονίκη 06/10/2017

 

Διάρκεια εκπαίδευσης: 5 ώρες Xώροι διεξαγωγής:

Θεσσαλονίκη: Αντ. Τρίτση 21, Πυλαία

 

Κόστος ανά συμμετοχή:

Με φυσική παρουσία 300€

Απομακρυσμένα 200€

 

Δυνατότητα παρακολούθησης:

Με φυσική παρουσία

Απομακρυσμένα (Webinar)

 

 

  • Για δύο ή περισσότερες συμμετοχές στο ίδιο εκπαιδευτικό σεμινάριο παρέχεται έκπτωση 25% (από τη δεύτερη συμμετοχή).

 

  • Παρέχεται επιπλέον 20% έκπτωση στα παραπάνω, εφόσον έχει γίνει Προεγγραφή και Εξόφληση 15 ημέρες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού σεμιναρίου και για τρεις (3) ή και περισσότερες συμμετοχές.

 

  • Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Entersoft, μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ, τμήμα ΛΑΕΚ. Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης προγραμμάτων μπορεί να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το http://laek.oaed.gr.