Αθήνα 09/06/2017

Σκοπός:

Η γνωριμία με τις βασικές έννοιες, την αρχιτεκτονική και τις οντότητες του CRM. Επίσης στοχεύει στην εκμάθηση της διαδικασίας εγκατάστασης του Mobile, και την εξοικείωση με τις καθημερινές εργασίες στο iPad. Ανάλυση σε παραδείγματα παραμετροποίησης νέων αναγκών καθώς και παρουσίαση της τεχνικής δομής του συστήματος.

Το σεμινάριο αυτό θα σας δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσετε τα επιχειρηματικά σενάρια που υποστηρίζονται από το Entersoft CRM και Mobile και να υλοποιήσετε απλές αλλαγές που μπορεί να απαιτούνται από τις εταιρικές σας διαδικασίες ή λειτουργίες

Περιεχόμενα :

Διαχείριση πελατών και επαφών, εργασιών, παρακολούθηση κύκλου πώλησης (lead, ευκαιρία, προσφορά, παραγγελία), διαχείριση merchandise ενεργειών και ανάλυση πωλήσεων

 

Απευθύνεται σε:

Στελέχη Διεύθυνσης Πληροφορικής (IT Managers)

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Αθήνα 09/06/2017

 

 

Διάρκεια εκπαίδευσης: 7 ώρες Xώροι διεξαγωγής:

Αθήνα: Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου,

Καλλιθέα

 

Κόστος ανά συμμετοχή:

Με φυσική παρουσία 300€

Απομακρυσμένα 200€

 

Δυνατότητα παρακολούθησης:

Με φυσική παρουσία

Απομακρυσμένα (Webinar)

 

 

  • Για δύο ή περισσότερες συμμετοχές στο ίδιο εκπαιδευτικό σεμινάριο παρέχεται έκπτωση 25% (από τη δεύτερη συμμετοχή).

 

  • Παρέχεται επιπλέον 20% έκπτωση στα παραπάνω, εφόσον έχει γίνει Προεγγραφή και Εξόφληση 15 ημέρες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού σεμιναρίου και για τρεις (3) ή και περισσότερες συμμετοχές.

 

  • Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Entersoft, μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ, τμήμα ΛΑΕΚ. Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης προγραμμάτων μπορεί να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το http://laek.oaed.gr.