Αθήνα 10/11/2017

Σκοπός:

Nα αναδείξει τους τρόπους αξιολόγησης της πιστωτικής συμπεριφοράς των πελατών και να παρουσιάσει τα διάφορα εργαλεία του συστήματος που εξυπηρετούν την εφαρμογή πιστωτικών ελέγχων στις σχετικές ροές εργασίας.

Περιεχόμενα :

  • Τρόπος καθορισμού πιστωτικών πολιτικών ανά πελάτη ή κατηγορία πελατών που περιλαμβάνουν ελέγχους πλαφόν, τύπων συναλλαγών, αποδεκτών τρόπων πληρωμής, λήξεων επιταγών, καθώς και δυνατότητα δημιουργίας “ιδιωτικής black list”.
  • Εναλλακτικοί τρόποι εφαρμογής των πιστωτικών ελέγχων κατά την παραγγελιοληψία και την τιμολόγηση.
  • Μέθοδοι αξιολόγησης της πιστωτικής συμπεριφοράς των πελατών, με βάση κατάλληλα εργαλεία του συστήματος και τρόποι κατηγοριοποίησης και μετάπτωσης πελατών σε δυσμενή

 

 

Απευθύνεται σε:

Key users, Στελέχη Οικονομικής, Εμπορικής Διεύθυνσης και Στελέχη Διεύθυνσης Πληροφορικής

 

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Αθήνα 10/11/2017

 

Διάρκεια εκπαίδευσης: 5 ώρες Xώροι διεξαγωγής:

Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα

 

Κόστος ανά συμμετοχή:

Με φυσική παρουσία 300€

Απομακρυσμένα 200€

 

Δυνατότητα παρακολούθησης:

Με φυσική παρουσία

Απομακρυσμένα (Webinar)

 

 

  • Για δύο ή περισσότερες συμμετοχές στο ίδιο εκπαιδευτικό σεμινάριο παρέχεται έκπτωση 25% (από τη δεύτερη συμμετοχή).
  • Παρέχεται επιπλέον 20% έκπτωση στα παραπάνω, εφόσον έχει γίνει Προεγγραφή και Εξόφληση 15 ημέρες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού σεμιναρίου και για τρεις (3) ή και περισσότερες συμμετοχές.
  • Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Entersoft, μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ, τμήμα ΛΑΕΚ. Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης προγραμμάτων μπορεί να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το http://laek.oaed.gr.