Αθήνα 27/06/2017, Θεσσαλονίκη 08/12/2017

Σκοπός:

H αναφορά των σημαντικότερων σημείων, στα οποία παρουσιάζονται αλλαγές στις τελευταίες εκδόσεις ERP/CRM καθώς και η επισήμανση βασικών προσθηκών ή βελτιώσεων των διαδικασίων, ηι ενσωμάτωση των οποίων μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία στην εγκατάσταση.

 

Περιεχόμενα :

 

  • Αναφορά των βασικών σημείων αλλαγής/ προσαρμογής βάσει των πρόσφθατων τεχνολογικών αλλαγών.
  • Αναφορά των βασικών σημείων αλλαγής/προσαρμογής βάσει των πρόσφατων νομοθετικών αλλαγών.
  • Παρουσίαση των σημαντικότερων προσθηκών/βελτιώσεων και επιλεγμένα use cases για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος

 

Απευθύνεται σε:

 

Key users, Στελέχη Διεύθυνσης Πληροφορικής

 

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Αθήνα 27/06/2017

Θεσσαλονίκη 08/12/2017

 

Διάρκεια εκπαίδευσης: 6 ώρες Xώροι διεξαγωγής:

Αθήνα: Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου, Καλλιθέα

Θεσσαλονίκη: Αντ. Τρίτση 21, Πυλαία

 

Κόστος ανά συμμετοχή:

Με φυσική παρουσία 300€

Απομακρυσμένα 200€

 

Δυνατότητα παρακολούθησης:

Με φυσική παρουσία

Απομακρυσμένα (Webinar)

 

 

  • Για δύο ή περισσότερες συμμετοχές στο ίδιο εκπαιδευτικό σεμινάριο παρέχεται έκπτωση 25% (από τη δεύτερη συμμετοχή).

 

  • Παρέχεται επιπλέον 20% έκπτωση στα παραπάνω, εφόσον έχει γίνει Προεγγραφή και Εξόφληση 15 ημέρες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού σεμιναρίου και για τρεις (3) ή και περισσότερες συμμετοχές.

 

  • Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Entersoft, μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ, τμήμα ΛΑΕΚ. Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης προγραμμάτων μπορεί να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το http://laek.oaed.gr.