Αθήνα 22/06/2018, Θεσσαλονίκη 07/12/2018

Σκοπός:
H αναφορά των σημαντικότερων σημείων, στα οποία παρουσιάζονται αλλαγές στις τελευταίες εκδόσεις ERP/CRM καθώς και η επισήμανση βασικών προσθηκών ή βελτιώσεων των διαδικασιών, η ενσωμάτωση των οποίων μπορεί να προσφέρει προστιθέμενη αξία στην εγκατάσταση.

Περιεχόμενα:
• Αναφορά των βασικών σημείων αλλαγής/ προσαρμογής βάσει των πρόσφατων τεχνολογικών αλλαγών.
• Αναφορά των βασικών σημείων αλλαγής/προσαρμογής βάσει των πρόσφατων νομοθετικών αλλαγών.
• Παρουσίαση των σημαντικότερων προσθηκών/βελτιώσεων και επιλεγμένα use cases για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος

Απευθύνεται σε:
Key users,  Στελέχη Διεύθυνσης Πληροφορικής

Ημερομηνία Διεξαγωγής:
Αθήνα : 22/06/2018
Θεσσαλονίκη: 07/12/2018
Xώροι διεξαγωγής:
Αθήνα: Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου,
Καλλιθέα
Θεσσαλονίκη: Αντ. Τρίτση 21, Πυλαία

 

Διάρκεια εκπαίδευσης: 5 ώρες

Ώρα έναρξης: 10.00πμ

Δυνατότητα παρακολούθησης:
Με φυσική παρουσία
Απομακρυσμένα (Webinar)
Κόστος ανά συμμετοχή:
Με φυσική παρουσία 300€
Απομακρυσμένα 200€

Info: Ο εισηγητής μπορεί να απαντήσει έως και 5 ερωτήματα ανά συμμετέχοντα έως και 30 ημέρες μετά την πραγματοποίηση του
σεμιναρίου.

Δήλωση Συμμετοχής:
• Fax Αθήνας: +30 210 9575053
• e-Mail Αθήνας: pvo@entersoft.gr,
• Fax Θεσ/νίκης: +30 2310 804845
• e-Mail Θεσ/νίκης: ppe@entersoft.gr, συμπληρώνοντας τη Δήλωση Συμμετοχής

Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα:
Tηλ. Αθήνας: +30 211 101 5000
Τηλ. Θεσ/νίκης: +30 2310 804840

 

 

 

 

 

 

Απαραίτητος εξοπλισμός:
laptop με εγκατεστημένο Entersoft Business Suite®