Αθήνα 06/07/2018

Το κόστος αποθέματος είναι από τα κυριότερα ζητούμενα του συστήματος, διότι με βάση αυτό αφενός προσδιορίζονται Επίσημα Αποτελέσματα, αφετέρου παρέχεται διαρκώς το σημαντικότερο μέρος της Διοικητικής Πληροφόρησης σε σχέση με την κερδοφορία και τις πηγές της.

Σκοπός:
H παρουσίαση των κοστολογικών εννοιών, της απαιτούμενης παραμετροποίησης των Αποθηκών, η ανάλυση των διαδικασιών προσδιορισμού του κόστους αποθεμάτων, η παροχή πληροφοριών για τις πιθανές πηγές προβλημάτων και τους τρόπους διερεύνησής τους, καθώς και η παρουσίαση μεθοδολογίας ελέγχου και συμφωνίας των αποτελεσμάτων.

Περιεχόμενα:
• Κοστολογικές έννοιες (μέθοδοι αποτίμησης, κοστολογική περίοδος, κτήσεις και χορηγήσεις, προϋπολογιστικές εγγραφές, αυτοτέλεια αποτελεσμάτων υποκ/τος, αποθέματα Τρίτων)
• Η διαδικασία της Αποτίμησης (όροι και προϋποθέσεις, τρόπος παραγωγής προϋπολογιστικών εγγραφών, κοστολόγηση αποθέματος και προσδιορισμός κόστους πωληθέντων, κοστολογικές εγγραφές, κύκλοι επεξεργασίας)
• Έλεγχος & συμφωνία αποτελεσμάτων (ενέργειες προετοιμασίας, διερεύνηση προβλημάτων, αξιολόγηση αποτελεσμάτων, τρόπος πληροφόρησης για την κερδοφορία, με βάση το οριστικό κόστος πωληθέντων

Μεθοδολογία:
Θεωρητική προσέγγιση και πρακτική εξάσκηση.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν εγκαταστήσει στο φορητό τους υπολογιστή (laptop) το λογισμικό, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται οι ασκήσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε το Demo του Entersoft Business Suite® από το www.entersoft.gr
Απαραίτητος εξοπλισμός: laptop με εγκατεστημένο Entersoft Business Suite®

Απευθύνεται σε:
Έμπειρους χρήστες του συστήματος, Στελέχη Λογιστηρίων, Κοστολόγους, Οικονομικούς Υπευθύνους Εταιρειών, Στελέχη Διευθύνσεων Πληροφορικής.

Ημερομηνία Διεξαγωγής:
Αθήνα : 06/07/2018
Χώρος Διεξαγωγής:
Λ. Συγγρού 362, Καλλιθέα Αθήνα
Διάρκεια: 6 ώρες
Ώρα έναρξης: 10:00π.μ
Δυνατότητα Παρακολούθησης:
Με φυσική παρουσία
Και Απομακρυσμένα (Webinar)
Κόστος ανά συμμετοχή:
Με φυσική παρουσία: 300€ +ΦΠΑ
Απομακρυσμένα: 200€ +ΦΠΑ

Info: Ο εισηγητής μπορεί να απαντήσει έως και 5 ερωτήματα ανά συμμετέχοντα έως και 30 ημέρες μετά την πραγματοποίηση του σεμιναρίου.

Δήλωση Συμμετοχής:
• Fax Αθήνας: +30 210 9575053
• e-Mail Αθήνας: pvo@entersoft.gr,
• Fax Θεσ/νίκης: +30 2310 804845
• e-Mail Θεσ/νίκης: ppe@entersoft.gr, συμπληρώνοντας τη Δήλωση Συμμετοχής

Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα:
Tηλ. Αθήνας: +30 211 101 5000
Τηλ. Θεσ/νίκης: +30 2310 804840