Αθήνα 19/10/2018

Σκοπός:
Λεπτομερής παρουσίαση της δομής, των διαδικασιών διαχείρισης, των υπολογιστικών διαδικασιών, των διαδικασιών συμφωνίας καθώς και της παραμετροποίησης για τη διαχείριση των Παγίων σε ΕΛΠ& ΔΛΠ.

Περιεχόμενα:
• H δομή τήρησης παγίων
• Απόκτησης παγίων
• Τήρηση θέσης παγίων
• Διαδικασίες διαχείρισης παγίων: Μετατροπές, επαυξήσεις, καταστροφές, ενφωλιασμός κ.λ.π.
• Παράμετροι αποσβέσεων
• Αποσβέσεις κατά ΕΛΠ & ΔΛΠ
• Λογιστικοποιήσεις – συμφωνίες
• Συμφωνίες βιβλίου παγίων
• Διαχείριση μεγάλου αριθμού παγίων – tips & tricks
• Κατανομή αποσβέσεων κατ’ έργο

Μεθοδολογία:
Θεωρητική προσέγγιση και πρακτική εξάσκηση.
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν εγκαταστήσει στο φορητό τους υπολογιστή (laptop) το λογισμικό, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται οι ασκήσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε το Demo του Entersoft Business Suite® από το www.entersoft.gr
Απαραίτητος εξοπλισμός: laptop με εγκατεστημένο Entersoft Business Suite®

Απευθύνεται σε:
Στελέχη λογιστηρίου, Υπευθύνους Διαχείρισης Παγίων, Στελέχη Οικονομικής Διεύθυνσης

Ημερομηνία Διεξαγωγής:
Αθήνα : 19/10/2018
Χώροι Διεξαγωγής:
Αθήνα: Λ. Συγγρού 362, Καλλιθέα
Διάρκεια: 5 ώρες
Ώρα έναρξης: 10:00π.μ
Δυνατότητα Παρακολούθησης:
Με φυσική παρουσία
Και Απομακρυσμένα (Webinar)
Κόστος ανά συμμετοχή:
Με φυσική παρουσία: 300€ +ΦΠΑ
Απομακρυσμένα: 200€ +ΦΠΑ

Info: Ο εισηγητής μπορεί να απαντήσει έως και 5 ερωτήματα ανά συμμετέχοντα έως και 30 ημέρες μετά την πραγματοποίηση του
σεμιναρίου.

Δήλωση Συμμετοχής:
• Fax Αθήνας: +30 210 9575053
• e-Mail Αθήνας: pvo@entersoft.gr,
• Fax Θεσ/νίκης: +30 2310 804845
• e-Mail Θεσ/νίκης: ppe@entersoft.gr, συμπληρώνοντας τη Δήλωση Συμμετοχής

Για διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα:
Tηλ. Αθήνας: +30 211 101 5000
Τηλ. Θεσ/νίκης: +30 2310 804840