Αθήνα 15/5/2017

Σκοπός:

Η εκμάθηση του ενσωματωμένου εργαλείου κατασκευής αυτοματισμών, σε επίπεδο Power User, για τον ορισμό νέων λειτουργιών αυτοματοποίησης στα EBS/Expert & CRM .

 

Περιεχόμενα :

 

 • Παρουσίαση των στοιχείων του εργαλείου κατασκευής αυτοματισμών
 • Διαχείριση δεδομένων
 • Δημιουργία εντολών δημιουργίας ή και ενημέρωσης οντότητας
 • Δημιουργία εντολών αυτοματοποίησης σε Όψη
 • Δημιουργία χρονοπρογραμματισμένων εργασιών
 • Επεξήγηση και παραδείγματα built-in functions
 • Επεξήγηση και παραδείγματα ενεργειών
 • Κλήση εξωτερικών βιβλιοθηκών
 • eMails, εκτυπώσεις, excel, text templates
 • Φόρμες και παράμετροι
 • Τεχνικά θέματα αυτοματισμών που απαιτούν προσοχή Client or Server

 

 

Απευθύνεται σε:

Στελέχη Διεύθυνσης Πληροφορικής & Power Users

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Αθήνα 15/05/2017

 

 

Διάρκεια εκπαίδευσης: 7 ώρες Xώροι διεξαγωγής:

Αθήνα: Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου,

Καλλιθέα

 

Κόστος ανά συμμετοχή:

Με φυσική παρουσία 300€

Απομακρυσμένα 200€

 

Δυνατότητα παρακολούθησης:

Με φυσική παρουσία

Απομακρυσμένα (Webinar)

 

 

 • Για δύο ή περισσότερες συμμετοχές στο ίδιο εκπαιδευτικό σεμινάριο παρέχεται έκπτωση 25% (από τη δεύτερη συμμετοχή).

 

 • Παρέχεται επιπλέον 20% έκπτωση στα παραπάνω, εφόσον έχει γίνει Προεγγραφή και Εξόφληση 15 ημέρες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού σεμιναρίου και για τρεις (3) ή και περισσότερες συμμετοχές.

 

 • Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Entersoft, μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ, τμήμα ΛΑΕΚ. Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης προγραμμάτων μπορεί να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το http://laek.oaed.gr.