Αθήνα 12/05/2015, Θεσσαλονίκη 12/05/2015

Το κόστος αποθέματος είναι από τα κυριότερα ζητούμενα του συστήματος, διότι με βάση αυτό αφενός προσδιορίζονται Επίσημα Αποτελέσματα, αφετέρου παρέχεται διαρκώς το σημαντικότερο μέρος της Διοικητικής Πληροφόρησης σε σχέση με την κερδοφορία και τις πηγές της.

Σκοπός:

H παρουσίαση των κοστολογικών εννοιών, της απαιτούμενης παραμετροποίησης των Αποθηκών, η ανάλυση των διαδικασιών προσδιορισμού του κόστους αποθεμάτων, η παροχή πληροφοριών για τις πιθανές πηγές προβλημάτων και τους τρόπους διερεύνησής τους, καθώς και η παρουσίαση μεθοδολογίας ελέγχου και συμφωνίας των αποτελεσμάτων.

Περιεχόμενα :

  • Κοστολογικές έννοιες (μέθοδοι αποτίμησης, κοστολογική περίοδος, κτήσεις και χορηγήσεις, προϋπολογιστικές εγγραφές, αυτοτέλεια αποτελεσμάτων υποκ/τος, αποθέματα Τρίτων)
  • Η διαδικασία της Αποτίμησης (όροι και προϋποθέσεις, τρόπος παραγωγής προϋπολογιστικών εγγραφών, κοστολόγηση αποθέματος και προσδιορισμός κόστους πωληθέντων, κοστολογικές εγγραφές, κύκλοι επεξεργασίας)
  • Έλεγχος & συμφωνία αποτελεσμάτων (ενέργειες προετοιμασίας, διερεύνηση προβλημάτων, αξιολόγηση αποτελεσμάτων, τρόπος πληροφόρησης για την κερδοφορία, με βάση το οριστικό κόστος πωληθέντων

 

Απευθύνεται σε:

Έμπειρους χρήστες του συστήματος, Στελέχη Λογιστηρίων, Κοστολόγους, Οικονομικούς Υπευθύνους Εταιρειών, Στελέχη Διευθύνσεων Πληροφορικής.

 

Ημερομηνίες διεξαγωγής:

Αθήνα 12/05/2015

Θεσσαλονίκη 12/05/2015

 

 

 

Διάρκεια εκπαίδευσης: 6 ώρες Xώροι διεξαγωγής:

Αθήνα: Λ. Συγγρού 362 & Ευριπίδου,

Καλλιθέα

Θεσσαλονίκη: Αντ. Τρίτση 21, Πυλαία

 

Κόστος ανά συμμετοχή:

Με φυσική παρουσία 300€

Απομακρυσμένα 200€

 

Δυνατότητα παρακολούθησης:

Με φυσική παρουσία

Απομακρυσμένα, μέσω internet

 

Μεθοδολογία:

Θεωρητική προσέγγιση και πρακτική εξάσκηση.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν εγκαταστήσει στο φορητό τους υπολογιστή (laptop) το λογισμικό, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται οι ασκήσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε το Demo του Entersoft Business Suite® από το www.entersoft.gr

 

Απαραίτητος εξοπλισμός:

laptop με εγκατεστημένο Entersoft Business Suite®

 

 

 

 

 

 

  • Για δύο ή περισσότερες συμμετοχές στο ίδιο εκπαιδευτικό σεμινάριο παρέχεται έκπτωση 25% (από τη δεύτερη συμμετοχή).
  • Παρέχεται επιπλέον 20% έκπτωση στα παραπάνω, εφόσον έχει γίνει Προεγγραφή και Εξόφληση 15 ημέρες πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού σεμιναρίου και για τρεις (3) ή και περισσότερες συμμετοχές.
  • Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της Entersoft, μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον ΟΑΕΔ, τμήμα ΛΑΕΚ. Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης προγραμμάτων μπορεί να γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος. Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το http://laek.oaed.gr.