Agris

Din 1983, la AGRIS, creăm o nouă perspectivă în domeniu activității agricole în Grecia.
Agris SA deține 200 de acri, 6 facilități diferite în Europa de Sud-Est, 40 de acri de unități productive, 10 compartimente model pentru terapia plantelor altoite și trei stații experimentale în diferite zone de legumicultură din SE Europei. Au angajat peste 160 de muncitori și 70 de agronomi.