Halkiadakis customer success story entersoft erp, crm, mobile solution

Halkiadakis a îmbunătățit serviciul de comenzi datorită notificării imediate a depozitului central pentru începerea operațiunilor

Cu o abordare modernă atât în ceea ce privește depozitul, cât și magazinele, cu Entersoft Business Suite (ERP, CRM, Mobile), aberon, se face acum actualizarea rapidă a pozițiilor de picking, prin utilizarea terminalelor wireless și o gestiune corectă a loturilor și a spațiului pe raft.