Eurochartiki a îmbunătățit cu 35% gestiunea timpului, crescând cu 75% numărul de vizite în planul zilnic de vizite.

Tranziția de la comenzi realizate 100% manual la comenzi realizate 100% electronic a fost realizată cu ajutorul Entersoft PocketBiz, ușurând și îmbunătățind activitatea zilnică a agenților de vânzări și a operatorilor de service, optimizând gestiunea timpului.