Arhive: Case studies

SARKK Customer Success story entersoft erp & retail

SARKK a îmbunătățit loialitatea clienților prin integrarea proceselor din 4 țări, având în vedere specificul fiecărei țări în parte.

Cu ajutorul soluției Entersoft Business Suite (ERP și Retail), au fost eliminate operațiunile manuale. De asemenea, soluția Entersoft Retail a dus programul de fidelizare la următorul nivel prin implementarea serviciului inovator Client în Magazin, având ca scop crearea și gestionarea centralizată și unificată a ofertelor personalizate către clienții care fac parte din Programul de Fidelizare.

SANI Ikos Group customer story entersoft erp and retail

Grupul Sani/Ikos gestionează informațiile fragmentate din surse multiple de venituri/cheltuieli, pentru toate activitățile sale, unificând astfel activitățile financiare ale grupului.

Implementarea Entersoft Business Suite (ERP și Retail) și interoperabilitatea cu soluția software hotelieră a avut ca rezultat consolidarea informațiilor privitoare la toate activitățile grupului într-un sistem unic. Prin automatizarea proceselor, managementul are acces la o imagine de ansamblu a performanței financiare a grupului.

grantex customer story entersoft solution erp & wms

GRANTEX a îmbunătățit cu 98% acuratețea comenzilor furnizor cu cantitatea potrivită și la momentul potrivit pentru a evita rupturile de stoc.

Prin integrarea soluțiilor Entersoft ERP, Entersoft WMS șu Circuit de producție, s-a creat o platformă unică de gestiune a operațiunilor care unifică datele computerizate într-o platformă complet integrată cu funcționalitate încrucișată și control centralizat, diseminare eficientă a informațiilor și strategiilor, în mod fiabil și sigur.

interwood customer success story entersoft business suite

INTERWOOD a redus timpul de recuperare a datelor cu 75% și a îmbunătățit procesul de producție cu 73%.

Cu ajutorul sistemului informatic unificat Entersoft Business Suite (ERP, Mobile, CRM/SFA, Producție), informațiile introduse sunt centralizate într-un singur punct și sunt ulterior moștenite de toate subsistemele, oferind o soluție tuturor utilizatorilor. În același timp, de o importanță majoră pentru produsul pe care Interwood îl distribuie este sezonalitatea, datorită creșterii intensității producției în anumite perioade de timp (care urmează sezonalitatea corespunzătoare lucrărilor de construcții), criteriu care a fost pe deplin susținut de ecosistemul oferit de Entersoft.

Matzaridis Bros customer success story entersoft erp and crm

MAJAR MAJARIDI Bros. a crescut cu 96% viteza de deservire a clienților, reducând cu 90% costurile operaționale.

Cu soluția Entersoft Business Suite (ERP și CRM), activitatea Departamentului Comercial și Financiar a fost complet modernizată. În plus, prin activități de optimizare a bazei de date, pe de o parte, mediul de operare nu mai este încărcat cu date istorice acumulate de câțiva ani, iar pe de altă parte, s-a realizat îmbunătățirea semnificativă a accesului utilizatorilor la aceste date istorice (online) pentru orice an fiscal.

Kafkas customer story entersoft bxs solution

B. KAFKAS A.E. a redus costurile de depozitare cu 100%, crescând productivitatea cu 95%.

Cu soluția Entersoft BXS e-Invoicing & e-arhivare, compania a obținut o soluție de facturare, eliminând complet hârtia, precum și arhivarea electronică locală. În plus, infrastructura existentă a fost folosită pentru implementarea soluției Entersoft BXS EDI, vizând introducerea automată a documentelor în sistem și expedierea electronică a comenzilor, pentru obținerea unor reduceri de costuri suplimentare.