Prezentare profit net (EBITDA) – oricând

Prezentare P&L – comparație pe ani – Rata de creștere a profitului net prin ani – Surse de venituri – Structura costurilor / Contribuția fiecărei surse la costul global.