Indicatori (KPIs) pentru gestionarea stocului

Timpul mediu de depozitare, costul mediu, variațiile costurilor, ratele de depreciere, rata de fluctuație a stocurilor.