Compilare buget cheltuieli și monitorizare on-line

Crearea de bugete utilizând reguli de definire și alocare, pentru orice ierarhie a centrului de cost – scenarii principale și alternative – Revizuire online – Depășiri bugetare.