Analiză marjă de profit brut

Originea și variația profiturilor brute în timp, comparativ cu variația veniturilor. Rentabilitatea pe comandă, pe lot, pentru articole specifice furnizorului etc.